Dresseren

Dit is het aankloppen van loden zetletters, met als gevolg dat een gelijkmatige druk wordt uitgeoefend op de letters en er dus een gelijkmatige afdruk ontstaat.

Dresseren geschiedt m.b.t. een dresseerhamer en een dresseerplank.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2021 Graphipedia.