EU-Flower

Het EU-Flower label is het Europees Ecolabel, dat binnen alle landen van de Europese Unie de producten aanduidt, die het milieu gedurende hun volledige levenscyclus minder schade berokkenen. Alle producten komen in aanmerking voor het systeem, met uitzondering van etenswaren, dranken en geneesmiddelen.

Voor zeer uitgebreide informatie, zie de website van de EC.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2023 Graphipedia.