Registeren

Het exact op elkaar afstemmen (positioneren) van drukplaten in de drukpers, teneinde goed sluitwerk te produceren. Sluitwerk is van belang bij meerkleuren- danwel full colour drukwerk. Het aansluiten van de drukbeelden op de afzonderlijke drukplaten (de afzonderlijke kleuren dus) is noodzakelijk om kwalitatief goed drukwerk te produceren. Om eenvoudiger sluitend te kunnen drukken, wordt er aan het drukbeeld vaak wat ‘overlap’ gegeven. Zie ook: overlap.

Graphipedia wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copyright ©2019 Graphipedia